Electriciteitscentrale SUDAC (10e arr)

De SUDAC (Société Urbaine d’Air Comprimé) werd opgericht in 1866 door Victor Popp: de perslucht werd tijdens de eerste jaren geproduceerd door stoommachines. De perslucht werd onder andere gebruikt door bedrijven en voor het functioneren van stadsklokken. Voor deze stadsklokken richtte Popp een apart bedrijf op: Compagnie des Horloges Pneumatiques,die zorgde voor de plaatsing van klokken door heel de stad. Dit bedrijf heeft gefunctioneerd tot 1927.

De SUDAC is vooral bekend geworden door de distributie van (stedelijke) post via een ondergronds netwerk (buizenpost). Dit netwerk werd in 1874 in gebruik genomen. Voor het netwerk werd gebruik gemaakt van de kanalen van de riolen en de tunnels van de metro. In 1934 telde het Parijse netwerk 467 kilometer. Het werd buiten gebruik gesteld in 1984.

De firma had voor de energievoorziening enige elektriciteitscentrales in gebruik: deze centrale staat aan de Quai de Jemapps en is gebouwd in de jaren 1895-’98, naar ontwerp van de architect Paul Friesé:

Deze architect bouwde meerdere centrales en ook enige sous-stations voor de metrobedrijven. Aan dit ontwerp werd een gouden medaille toegekend tijdens de Wereldtentoonstelling van 1900.

Een fabriek van de SUDAC in het 13e arrondissement (nu zetelt er een architectuuropleiding) is eerder behandeld in deze blog >>> http://www.parijsmagazine.nl/sudac-13e-arr.html

132 – 134, Quai de Jemappes (10e arr) M Colonel Fabien

Geef een reactie