Een kijkje in de villa’s van Le Corbusier

maison-ozenfant2Charles Edouard Jeanneret (1878-1965) was van oorsprong een Zwitserse architect die zich begin jaren twintig in Parijs vestigde. Hij is als Le Corbusier vooral bekend geworden door zijn vernieuwende kijk op architectuur en stedenbouw.

Zijn visie komt globaal neer op een systeem waarin kwaliteit in de architectuur samenvalt met een correct en efficiënt toegepaste betonnen draagstructuur. In zijn huizen is deze visie te herkennen in de strakke architectuur, het gebruik van nieuwe materialen zoals beton en staal, de brede gevelramen die veel licht doorlaten en de vrije plattegrond. Bij een vrije plattegrond zijn pijlers de dragende elementen en zijn de muren vrij te plaatsen en zelfs verplaatsbaar. Dit laatste principe is ook door Rietveld gebruikt bij het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht.
De huizen die Le Corbusier in de jaren twintig in Parijs bouwde zijn vooral te vinden in het 16e arrondissement en in het 14e rond het Parc Montsouris. Buiten Parijs staat een aantal woningen in Boulogne-sur-Seine en wat verspreid in plaatsen zoals Garches (Villa Stein, 1927) en Poissy (Villa Savoye, 1929).

Met deze beelden hieronder krijg je een indruk van zijn werk in en rond Parijs!

Meer begin 2oste eeuwse architectuur in Parijs op de website Parijs 1900 >>>

Geef een reactie